PREZENTACIJA DRUŠTVA

 
Društvo NIVO EKO, d.o.o. osnovano je vizijom vezanom isključivo na »zeleni program«. Matična delatnost na početku poslovanja bila je izvedba spoljnih uređenja stambenih, te poslovnih objekata, vegetativne zaštite obala protiv erozije, ekološke sanacije degradiranih prirodnih okolina, te održavanje rečnih korita i površina parkova. Sa obzirom na preoblikovanje tržišta građevinske delatnosti, u preduzeću smo primetili potrebe tržišta i posledično nove poslovne prilike, te tako proširili delatnost i viziju preduzeća, te postavili šire poslovne ciljeve »programom niskih i vodenih gradnji«. A sa obzirom na bogata iskustva saradnika u preduzeću, prihvatili smo i izazove »visokih gradnji«.

Društvo danas raspolaže sa svom potrebnom tehnološkom opremom i mehanizacijom za pravovremenu i kvalitetnu izvedbu radova. Svojim znanjem naručiocima pomažemo da obistine planove koji nam donose uvek nove radne izazove.