NIVO EKO d.o.o.

  Naslov
  Ulica XIV. divizije 10
  SI-3000 Celje

  Uprava društva
  Telefon:
  +386 3 42 24 109
  Fax: +386 3 54 51 024
  Email: info@nivoeko.si

  Betonara i proizvodnja građevinskog materiala, Žalec
  Telefon: +386 3 713 34 20

  ID za PDV: SI 44031475

  Matični broj: 1778536000