NIVO EKO d.o.o.

Naslov
Ulica XIV. divizije 10
SI-3000 Celje

Uprava društva
Telefon:
+386 3 42 24 109
Fax: +386 3 54 51 024
Email: info@nivoeko.si

Betonara i proizvodnja građevinskog materiala, Žalec
Telefon: +386 3 713 34 20

ID za PDV: SI 44031475

Matični broj: 1778536000