PREDSTAVITEV DRUŽBE

 
Družba NIVO EKO, d.o.o. je bila ustanovljena z vizijo vezano izključno na »zeleni program«. Matična dejavnost ob začetku poslovanja je bila izvajanje zunanjih ureditev bivalnih ter poslovnih objektov, vegetativne protierozijske zaščite brežin, ekološke sanacije degradiranih naravnih okolij ter vzdrževanje vodnih korit in parkovnih površin. Glede na preoblikovanje trga gradbene dejavnosti, pa smo v podjetju zaznali potrebe trga in posledično nove poslovne priložnosti ter tako razširili dejavnost in vizijo podjetja ter postavili širše poslovne cilje s »programom nizkih in vodnih gradenj«. Glede na bogate izkušnje sodelavcev v podjetju pa smo sprejeli tudi izzive v »visokih gradnjah«.

Danes družba razpolaga z vso potrebno tehnološko opremo in mehanizacijo za pravočasno in kvalitetno izvedbo del. S svojim znanjem pomagamo naročnikom uresničiti načrte, ki nam prinašajo vedno nove delovne izzive. Skupaj z ekipo izkušenih inženirjev in operativnih strokovnjakov, ki so kos največjim gradbenim izzivom, tako urejamo, reguliramo in vzdržujemo vodotoke, gradimo kanalizacijske sisteme za meteorne, fekalne in tehnološke vode, skrbimo za izvajanje cestnih povezav – deviacij, kamnitih zložb, protihrupnih nasipov, saniramo plazove, izvajamo zunanje ureditve, in poskrbimo za izgradnjo različnih objektov.